Куликівська РДА
Анонси
Назад

Звіт голови районної державної адміністрації Ракоїда Олексія Михайловича на тринадцятій сесії районної ради сьомого скликання «Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку району у 2017 році за підсумками 7 місяців 2017 року»

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» діяльність Куликівської районної державної адміністрації у 2017 році була спрямована на реалізацію завдань Програми економічного і соціального розвитку, бюджету району на 2017 рік

Ця робота здійснювалась у відповідності до Конституції, законів України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, рішень обласної та районної рад.

Постійно проводилась робота щодо зміцнення авторитету виконавчої влади у вирішенні питань економічного та соціального розвитку території.

Головне на сьогодні це – зміна свідомості, переформатування особистості. Районній владі вдалося плідно співпрацювати з обласною державною адміністрацією, обласною радою, депутатами усіх рівнів у політичній, економічній та соціальній сфері.

Зазвичай, після певного етапу виконаної роботи прийнято підсумовувати зроблене. На сьогодні я коротко окреслю основне, що нам вдалося зробити за цей рік.

Відповідно до офіційного рейтингу соціально-економічного розвитку районів за результатами моніторингу 22 районів області за підсумками І кварталу 2016 року район посів 1 місце. За підсумками за півріччя – 2, за 9 місяців ми мали 5 місце, а за рік - 4.

Заходи по виконанню Програми економічного і соціально розвитку району на 2017 рік, бюджету району протягом семи місяців були зосереджені на збереженні позитивних тенденцій розвитку конкурентоспроможного промислового і сільськогосподарського виробництва, покращення інноваційно-інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва, вирішення соціальних проблем та підвищення рівня життя населення.

У районі вживаються заходи щодо підвищення ефективності роботи, збереження позитивних показників розвитку сільськогосподарської галузі, що дає можливість вирішувати не тільки економічні, а й соціальні питання.

Продовжується робота по додатковому залученню в обробіток земель. Завдання амбітні — практично увесь пайовий фонд землі має бути в обробітку і давати прибуток власникам паїв і громадам. Станом на 01.09.2017 року із 48,7 тис. га розпайованого фонду введено в обробіток 34 тис. га, тоді як у 2015 році оброблялося 23 тис. га. Це дало можливість суттєво збільшити надходження до місцевих бюджетів.

За сім місяців вироблено валової продукції у вартісному виразі на 36,9 млн. грн, що менше відповідного показника 2016 року на 24,2 %. За попередніми розрахунками очікуємо, що за підсумками року цей показник, за рахунок збільшення виробництва рослинницької продукції, складе 204,7 млн грн, що у порівняні з 2016 роком становитиме 105,1 %.

Виробництво молока склало 3,8 тис. тонн, м’яса - 0,7 тис. тонн, що менше показника відповідного періоду минулого року відповідно на 27,6 % та 15,1 % .

У порівняні з відповідним періодом 2016 року, поголів’я великої рогатої худоби зменшено на 11,8%, корів - на 22,6%, свиней – на 16,4%. Протягом липня місяця ситуація дещо покращилась. Так, станом на 01.08.2017 чисельність великої рогатої худоби збільшилось на 907 голів у порівнянні з минулим місяцем, у тому числі корів - на 445 голів.

Основними причинами зменшення поголів’я є проведення вибраковки малопродуктивних тварин дійної череди, збитковість та низька рентабельність виробництва тваринницької продукції, заміна у виробництві ковбасних виробів м’ясної сировини птиці, через зростання ціни, на свинину та яловичину власного виробництва.

Під урожай 2017 року сільськогосподарськими підприємствами району посіяно 31,6 тис. га сільськогосподарських культур, що на 7,9 тис. га, або 32,8 % перевищує показник 2015 року. Завдяки залученню в обробіток земель, що раніше не використовувалися, посівні площі в цьому році, у порівняні з 2016 роком, збільшилися на 5,4 тис. га, або 20,6%.

У районі завершено жнивну кампанію по ранніх зернових культурах. Зібрано 7,6 тис. га зернових та зернобобових культур. Намолочено 34,9 тис. тонн при середній урожайності 45,5 ц/га. Валовий збір, у порівняні з 2016 роком, збільшено на 6,0 тис. тонн, середня врожайність зросла на 10,2 ц/га.

На 1 вересня 2017 року в районі укладено 11,3 тис. договорів оренди, що на 2,2 тисячі, або 23% більше, ніж у 2015 році (9,1 тис. договорів).

Відсоткова ставка за оренду землі зросла з 3% у 2015 р. до 7% у 2016 р. та 8-9% у 2017 році.

У 2016 році власники паїв отримали близько 45 млн. грн орендної плати, проти 19 млн. грн у 2015 році. У 2017 році господарствами району нараховано 53,1 млн грн орендної плати, якої станом на 01.09.2017 року виплачено 67%.

Заборгованість по виплаті орендної плати за землю за попередні роки відсутня.

Одним із пріоритетних питань галузі є зростання ролі аграрного бізнесу у соціальному розвитку сільських територій, спрямованої на залучення сільських територіальних громад до загальних економічних процесів, поліпшення умов проживання на селі, фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників, виконання завдань та заходів соціально-економічного розвитку територій.

На даний час основне місце у структурі доходів сільських та селищного бюджету займають надходження по податках на землю та оренді землі. Такого податку до сільських та селищного бюджету за січень-серпень 2017 року надійшло 8,1 млн грн, що більше у 4,1 рази по відношенню до відповідного періоду 2015 року, та на 79,3% перевищує відповідний показник 2016 року. У абсолютній величині збільшення становить відповідно 6,2 млн грн та 3,6 млн грн.

Зберігається позитивна тенденція у промисловості району. Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах – 117,9 млн. грн, що на 24,7 відсотка перевищує минулорічний показник.

Підприємства продовжували освоєння виробництва нової продукції. Протягом півріччя реалізовано інноваційної продукції, яка є новою для підприємства на суму 10,3 млн грн, що на 44,2 % перевищує обсяги минулого року.

Суб’єктами господарювання впроваджувалась зовнішньоекономічна діяльність.

За підсумками січня-липня 2017 року експорт товарів, по відношенню до відповідного періоду попереднього року, збільшився на 13,2%.

Виконання бюджету - як особливого регулятора соціально – економічних процесів - одне з головних наших завдань.

Надходження до загального фонду Державного бюджету, порівняно з січнем-серпнем 2016 року, зросли на 70,0%.

До загального фонду місцевого бюджету надійшло 30,8 млн. грн, чим забезпечено приріст до минулорічного надходження 62,1 %. Зведений бюджет виконано на 176,1 %.

До загального фонду бюджету району за вісім місяців 2017 року надійшло 28,1 млн. грн власних доходів, що забезпечило виконання уточнених планових показників на 127,0 відсотка. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, власні доходи загального фонду бюджету району зросли на 66,5 відсотка, приріст доходів склав 11,2 млн. грн. У розрізі бюджетів забезпечено виконання планових показників та збільшення надходжень по всіх бюджетах, окрім Смолянського, де виконання становить 70,5%. Невиконання бюджету відбулося у зв’язку з тим, що ТОВ «Продагроінвест» здійснило плату за оренду землі Смолянській сільській раді у червні 2016 року за весь рік, а у 2017 році сплата проводиться помісячно.

Значно виросли надходження по земельному податку. В абсолютній величині, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, це 3,6 млн грн, або 179,3%.

На оплату праці працівників установ з місцевих бюджетів за сім місяців 2017 року спрямовано 45,4 млн. грн. В економічній структурі витрат видатки на заробітну плату та нарахування займають 79,9%. Протягом двох останніх років прострочена кредиторська заборгованість по заробітній платі по бюджетних установах району відсутня.

З метою економного використання бюджетних коштів розпорядниками коштів району при проведенні закупівель використовується електронна система публічних закупівель ProZorro.

Так, у 2016 році завдяки проведенню тендерних процедур на визначення виконавця робіт по реконструкції даху Куликівської ЗОШ І-ІІІ ступенів економія бюджетних коштів склала 1,7 млн грн. Кошторисна вартість робіт становила 3,6 млн грн, переможцем запропоновано виконання повного обсягу робіт за 1,9 млн грн. Зекономлені кошти спрямовані на інші об’єкти соціальної сфери.

Протягом січня-серпня 2017 року в системі електронних процедур було оголошено 136 процедур на загальну суму 8,6 млн грн. Успішно завершено 76.

Планова сума по успішно завершених закупівлях дорівнювала 3,8 млн грн. Економія бюджетних коштів склала 316,8 тис. грн.

Районною державною адміністрацією впроваджуються заходи щодо активізації роботи по залученню інвестицій в економіку району та реалізації інвестиційних проектів.

Протягом першого півріччя в економіку району залучено 20,9 млн грн капітальних інвестицій, що складає 103,3% показника минулого року.

Наразі здійснюється адмінсупровід шести основних інвестиційних проектів у промисловій та сільськогосподарській галузях:

- завершуються роботи першої черги реконструкції млина-заводу 75% сортового помелу пшениці потужністю 100 т/добу інвестиційного проекту по реконструкції та технічному переоснащенню приміщень і будівель комбінату по виготовленню комбікормів під комбінат по виготовленню хлібопродуктів та комбікормів у с. Горбове підприємства «Джі-ен-ел». Загальна сума освоєних коштів становить 640, тис. грн;

- продовжується реконструкція картоплесховища у с. Виблі приватного підприємства «Вимал-Агро». Освоєно 13,0 тис. грн;

- проводяться роботи по реконструкції зерносушильного комплексу підприємства «Північ хліб» у смт Куликівка. У реалізацію проекту інвестовано 2,5 млн. грн;

- закуплені будівельні матеріали для проведення будівництва зерносушильного комплексу потужністю 300т/добу у смт Куликівка по СФГ «Колос»;

- підприємством «Вимал» продовжується будівництво заводу крохмале- та картоплепродуктів потужністю 1,2 тис. т/добу. За попередніми даними освоєно 10,5 млн грн.

У 2016 році введено у дію молочно-товарний комплекс СФГ «Колос», наразі проводиться заміна молочного стада на більш продуктивне.

Впроваджується інвестиційна діяльність і за рахунок бюджету.

За ініціативи районної державної адміністрації, завдяки підтримки обласної державної адміністрації, розумінню Кабінету Міністрів України у 2016 році вирішено питання передачі з балансу Державної служби надзвичайних ситуацій України на баланс Куликівської селищної ради житлового будинку по вул. Миру 45а. Окремим рішенням Кабміну було виділено кошти з Державного фонду регіонального розвитку на проведення реконструкції покрівлі та внутрішньодомової дощової каналізації цього будинку на суму 1,3 млн грн.

Завдяки сприянню обласної державної адміністрації за кошти Державного фонду регіонального розвитку проведено реконструкцію бака водонапірної башти в смт Куликівка на суму 600,9 тис. грн,

Завдяки співпраці райдержадміністрації з обласною державною адміністрацією та Народного депутата України Валерія Давиденка за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій здійснено реконструкцію даху Куликівської загальноосвітньої школи на суму 1,9 млн. грн.

Відповідно до спільного рішення обласної державної адміністрації та обласної ради, за сприяння депутатів Арсена Дідура та Віктора Труша за кошти обласного природоохоронного фонду продовжується реконструкція очисних споруд у Куликівці, на яку у 2016 році використано 2,2 млн грн. у 2017 році-1,5 млн грн.

Для якісного проведення реконструкції очисних споруд райдержадміністрація делегувала селищній громаді та громадським організаціям здійснювати щоденний контроль за проведенням відповідних робіт.

У 2016 році за кошти Державного фонду регіонального розвитку проведено реконструкцію котельні Дроздівської школи та будівництво блочно-модульної котельні Горбівської школи. У результаті економія коштів за енергоносії по цих об’єктах склала 201,5 тис. грн.

Для порівняння, за опалювальний період 2015-2016р.р. Дроздівською школою використано 183,4 тис. грн, за опалювальний період 2016-2017рр.- 135,9 тис. грн. Економія - 47,5 тис. грн. Відповідно Горбівською школою за 2015-2016рр. -374,6 тис. грн., 2016-2017рр.-220,9 тис. грн. Економія – 154,0 тис. грн.

У цьому році за кошти Державного фонду регіонального розвитку відповідно до проекту «Реконструкція існуючої котельні Дроздівської ЗОШ із заміною двох котлів «Універсал» на твердопаливні котли сумарною потужністю 400к Вт» завершується будівництво паливного складу та облаштування приміщень для обслуговуючого котельню персоналу.

Визначено резервним проект «Капітальний ремонт даху Орлівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Орлівка із застосуванням енергозберігаючих технологій».

Рішенням обласної ради затверджені видатки з природоохоронного фонду на: - тампонаж недіючих артезіанських свердловин у районі на суму 459,3 тис.грн.;

- реконструкцію очисних споруд у смт Куликівка – 1,5 млн грн.

- поліпшення технічного стану та благоустрою водойми «Близниця» по вул. Лазарівка на території Дроздівської сільської ради у сумі - 940, 0тис.грн.

За кошти субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій проводяться роботи по таких проектах:

- придбання мультимедійних проекторів та екранів, комп’ютерної техніки і тенісних столів для закладів освіти району - 130 тис. грн.;

- будівництво мережі зовнішнього освітлення частин вулиці Центральної і вулиці Довженка у с. Орлівка - 175 тис. грн.;

- будівництво мереж вуличного освітлення по вулицях смт Куликівка – 700 тис. грн.;

- придбання лінійного датчика до апарату ультразвукового дослідження для центральної районної лікарні -75,0 тис. грн ;

- придбання медично-лікарняного обладнання, інструментів, інвентарю та комп’ютерної техніки для закладів первинної медико-санітарної допомоги району - 100,0 тис грн;

- капітальний ремонт даху п'ятиповерхового 30-ти квартирного будинку по вул. Миру, 81 в смт Куликівка – 263,0 тис.грн;

- капітальний ремонт підлоги Куликівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 700,0 тис. грн.

Індивідуальними забудовниками району введено в експлуатацію 2 житлових будинки загальною площею 139 кв.м, що становить 46,6% до показника аналогічного періоду 2016 року.

За Програмою «Власний дім», що фінансується фондом індивідуального житлового будівництва на селі, мешканцями району у І півріччі отримано 340,0 тис. грн. Укладено 3 кредитні договори на суму 310,0 тис. грн.

Районною державною адміністрацією вживаються заходи щодо удосконалення управління житловим фондом. У районі створено 10 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які охоплюють 41% багатоквартирного житлового фонду.

Усіма сільськими та селищною радами затверджені схеми санітарної очистки населених пунктів. Проте працюють вони тільки у Куликівській селищній, Виблівській, Кладьківській, Вересоцькій, Горбівській, Ковчинській, С.Дівицькій, Грабівській сільських радах. Проблемними є питання комплектації комунальних підприємств спеціалізованою прибиральною технікою, створення окремих виробництв по збиранню та переробці сміття, виробництв на очисних спорудах.

Продовжується підготовка господарського комплексу і об’єктів бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

Одними із першочергових завдань є питання подальших розрахунків за енергоносії, забезпечення населення та бюджетних установ твердим паливом, обслуговування і ремонту житлового фонду, включаючи внутрішньобудинкові мережі електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення, підготовка окремих котелень (Дроздівської та Вибльської ЗОШ) та теплових мереж (ЦРЛ).

Для опалення об’єктів соціальної сфери району заготовлено 15,6 тонн вугілля (28% до потреби), 317 тонн торфобрикету (100% до потреби), 500 м.куб. дров (37% до потреби), 43 тонни вуглецю (100% до потреби) та 22,3 тонни брикету (14% до потреби).

З метою економії коштів, закупівля твердих видів палива проводилась, в основному, через майданчик електронних закупівель. При заготівлі дров максимальна увага приділяється використанню місцевих ресурсів. Закладами освіти та первинної медицини у повній мірі використана можливість придбати дрова м’яких порід від вирубки аварійних дерев по Салтиково-Дівицькій сільській раді. За ціною 40 грн за м3 завезено 120 м3 дров у школи та 75 м3 у сільські заклади охорони здоров’я. Власними силами ведеться заготівля дров шляхом ліквідації аварійних дерев на територіях самих бюджетних установ. Таким чином, вже заготовлено 140 м3 дров. Наше завдання - на кожну твердопаливну котельну власними силами заготовити по 90 м3 дров. На сьогодні заготовлено вже по 30 м3

Важливим є зменшення втрат тепла через огороджуючі конструкції будівель.

Результати попереднього опалювального сезону та весняного обстеження будівель бюджетної сфери показали, що амортизація об’єктів, відсутність коштів на проведення планових ремонтів, а в окремих випадках і відсутність належного догляду з боку окремих керівників, приводить до значних втрат теплової енергії.

При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років бюджетними установами виконані обсяги робіт, які у рази перевищують попередні роки.

Зокрема, проведено промивку і прочистку систем опалення, включаючи внутрішньобудинкові теплові мережі. Стовідсотково проведено капітальний ремонт котлів.

Значна увага приділена стану огороджувальних конструкцій, ремонту вікон та дверей. На сьогодні із запланованих 202 відремонтовано 115 одиниць.

Хочеться відмітити організовану роботу Центру первинної медико-санітарної допомоги. У шести закладах проведено поточний ремонт дахів, у Дрімайлівці з утепленням перекриття. Відремонтовано котли, груби, вікна, ганки, підсобні приміщення. У Хибалівському ФАПі проведено ремонт системи опалення з облаштуванням котла.

На жаль, залишається і ряд невирішених проблем.

На контролі перебувають утеплення вікон другого поверху Виблівських дитячого садка, школи, лікарні та Жуківського загальноосвітнього закладу. Завдяки активній громадянській позиції мешканців с. Ковчин розглядається питання зменшення температурного режиму у Ковчинському музеї з метою економії палива.

Не розпочаті гідравлічні випробування тепломережі та заміна і ремонт кранів на тепломережі у колодязях на території лікарні та на входах у будівлі, а також встановлення кранів на чавунних батареях опалення.

Залишаються не вирішеними проблеми по Центральній районній лікарні в плані усунення протікання внутрішньо будинкової каналізаційної мережі поліклініки, неефективної роботи теплової мережі, що пов’язане з необхідністю промивки системи опалення, аварійним станом каналізаційної мережі.

На даний час споживчий ринок району характеризується високим рівнем наповнюваності основними продовольчими і непродовольчими товарами, стабільним постачанням, відсутністю товарного дефіциту.

Протягом 2017 року мережа об’єктів торгівлі збільшилась на 2 об’єкти. Відкрито дві аптеки.

У звітному періоді здійснювалася системна робота з відстеження ситуації на споживчому ринку району для своєчасного реагування на негативні тенденції його розвитку.

Важливим питанням для економіки району залишається розвиток підприємництва. Упроваджуються заходи щодо реалізації Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва як важливої складової розвитку економіки.

На обліку знаходиться 301 суб’єкт малого і середнього підприємництва, з яких 37 - юридичні особи та 264 фізичні особи-підприємців. З початку року зареєстровано 18 фізичних осіб-підприємців та 7 юридичних осіб, припинення здійснили 40 фізичних осіб-підприємців та 2 юридичні особи.

За Програмою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017 рік виділено двом особам 30 тис. грн для започаткування власної справи.

Продовжувалась робота, спрямована на поліпшення бізнес-клімату та спрощення регуляторного середовища - процедур та механізмів їх надання через Центр надання адміністративних послуг.

Станом на 01.09.2017 шість суб’єктів надання послуг надають 45 адмінпослуг. Протягом восьми місяців цього року через Центр надано 3023 адміністративні послуги, що перевищує минулорічний показник на 62,7 %.

Відділом державної реєстрації розглянуто 2738 заяв, до районного бюджету надійшло 287,0 тис. грн.

У районі вживаються заходи щодо забезпечення реалізації державних програм соціального захисту населення, що дозволяє реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених мешканців.

На сьогодні забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку зі змінами у законодавстві.

На обліку перебуває 6,3 тис. пенсіонерів. Середній розмір пенсії, по відношенню до відповідного показника 2016 року, збільшився на 9,6% і складає 1647,23 грн.

У липні цього року Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроект, який дає старт масштабній пенсійній реформі. Урядова реформа — це усунення дискримінації за роком виходу на пенсію; збільшення вже від 1 жовтня мінімальної пенсії до 1373 гривень; встановлення справедливих і однакових умов призначення пенсій для всіх; скасування від жовтня 15-відсоткового зниження пенсій тим, хто продовжує працювати; ліквідація дефіциту Пенсійного фонду.

Реалізація Програми житлових субсидій у районі - це однин із шляхів забезпечення адресної соціальної підтримки найменш забезпечених верств населення.

У 2017 році із 7235 сімей району субсидіями на житлово-комунальні послуги користується 5040 сімей, організаціям за надані послуги відшкодовано 36,6 млн. грн. Субсидії на тверде паливо та скраплений газ призначено 827 сім’ям на суму 2,9 млн. грн.

Державні соціальні допомоги у районі отримує 1226 родин. Допомогами сім’ям з дітьми охоплено 586 родин. На обліку перебуває 125 осіб, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, де виховується 313 дітей; з них: 55 сімей є багатодітними, де виховується 203 дитини. Середній розмір допомоги малозабезпеченим багатодітним сім’ям становить 3,3 тис. грн.

Щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг отримує 61 родина з числа переселенців.

У районі проживають 125 учасників антитерористичної операції, станом на 01.09.2017 пільгами користуються 114 осіб, з них 4 інваліди ІІ та ІІІ груп.

Для підтримки соціально вразливої категорії населення діють районні програми, за якими одноразову матеріальну допомогу отримали 56 осіб на суму 60,7 тис. грн.

Одним із пріоритетних напрямків є підняття рівня доходів працюючого населення. Наше завдання - створити умови для активної частини населення, щоб кожен працюючий мав достойну роботу і достойну заробітну плату.

Рівень середньомісячної заробітної плати по району за січень-червень 2017 року складав 4441,0 грн, темп росту по відношенню до показника відповідного періоду минулого року становить 150,0%. За цим показником район займає 10 місце серед районів області. Незважаючи на це, на жаль, по відношенню до середньо обласного показника середньомісячної заробітної плати він становить тільки 79,5%. Користуючись нагодою, звертаюсь з проханням до суб’єктів господарювання всіх форм власності знайти можливість підвищити рівень заробітної плати працівникам до середньо обласного, який за підсумками півріччя становить 5589,0 грн.

Медичну допомогу населенню Куликівського району надає мережа лікувально-профілактичних закладів, до складу якої входять центральна районна лікарня та центр первинної медико-санітарної допомоги.

У лікувально-профілактичних закладах району працюють 34 лікарі та 102 особи середнього медичного персоналу. Забезпеченість лікарями - 19,9 на 10 тис. населення, середніми медичними працівниками – 59,8, що менше по відношенню до середнього по районах області по забезпеченості лікарями на 0,2 та середніми медичними працівниками – 14,5.

У районі залишається складною ситуація із захворюваності на туберкульоз. Для своєчасного виявлення хворих проводиться флюорографічне обстеження населення. За 8 місяців 2017 року стаціонарним флюорографом обстежено – 6042 осіб, що становить 68,6% річного плану. На листопад-грудень цього року заплановано провести флюорографічне обстеження населення району виїзним флюорографом.

З квітня цього року у районі запрацювала Урядова Програма «Доступні ліки». Станом на 01.09.2017 виписано 6701 рецепт, за якими відшкодована вартість ліків на суму 144,0 тис. грн, що становить 65,0% від запланованої на рік. У реалізації програми задіяні три аптечні заклади району, всі бажаючі.

У 2017 році були проведені ремонтні роботи хірургічного, дерматологічного, офтальмологічного кабінетів, тубкабінету. На разі триває ремонт кабінету жіночої консультації. Проведені поточні ремонти приміщень усіх закладів центру первинної медико-санітарної допомоги.

Проблемними питаннями галузі залишаються: необхідність поліпшення матеріальної-технічної бази закладів, оновлення автопарку санітарного транспорту, проведення капітального ремонту каналізаційної мережі центральної районної лікарні та даху хірургічного корпусу, проведення заміни вікон на енергозберігаючі у терапевтичному відділенні та обладнання ліфтом триповерхового стаціонарного корпусу центральної районної лікарні.

Головним завданням влади у галузі освіти є забезпечення належних умов для функціонування загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Із цією метою ми продовжуємо реалізацію 7 районних програм, що мають на меті розвиток освітянської галузі.

Право громадян на отримання освіти у районі забезпечують 11 загальноосвітніх та 13 дошкільних навчальних закладів, Дитячо-юнацька спортивна школа, Куликівський районний центр позашкільної освіти.

У новому навчальному році у 102 класах-комплектах шкіл району навчається 1252 учні, середня наповнюваність класів – 12,4 учнів.

У дошкільних навчальних закладах виховується 406 дітей. Охоплення різними формами дошкільної освіти становить 100% дітей району, суспільним вихованням - 97%. На проведення ремонтних робіт у дитячих навчальних закладах району залучено 59,3 тис. грн. бюджетних та позабюджетних коштів.

У школах налічується 181 одиниця комп’ютерної техніки. Протягом 2016-2017 навчального року встановлено комп’ютерний комплекс у Куликівську ЗОШ І-ІІІ ступенів. Також у цьому навчальному закладі обладнано мультимедіа 5 навчальних кабінетів (біологія, хімія, фізика, географія, основи здоров’я).

У цьому році за кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток території придбано 12 ноутбуків.

Гаряче харчування організовано в усіх 11 навчальних закладах району.

У 2016-2017 навчальному році забезпечено організований підвіз п’ятьма шкільними автобусами 250 дітей, із них – 17 дошкільнят, а також 33 педагогічні працівники.

У 2017 році робота райдержадміністрації була зосереджена також на реалізації державної політики у сфері культури і туризму, зокрема з питань охорони культурної спадщини, клубної, бібліотечної та музейної справи, сфери початкової мистецької освіти, кінопрокату, туристичної діяльності на території району.

Базова мережа закладів культури на даний час становить 17 клубних закладів, 18 бібліотечних установ, дитяча музична школа та Куликівський краєзнавчий народний музей.

У лютому-березні ц.р. відбулися творчі звіти сіл району «Україні співаємо славу» та творчий звіт району «Хай повниться піснями Україна, хай буде мир і злагода в серцях».

У червні ц.р. відбувся VI Відкритий районний фольклорний фестиваль «Народні скарби Куликівського краю». Фестиваль зібрав близько 200 учасників. На належному рівні проведене свято, приурочене Дню незалежності України «Куликівські обжинки-2017».

Хореографічний колектив «Колосок» на обласному фестивалі-конкурсі хореографії «Надія» (м. Чернігів) зайняв ІІ місце; на міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Джерело надій» (м. Київ) – два других місця.

Вихованці дитячої музичної школи на Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі «Кришталевий фонтан» в м. Одеса і на ІV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі хорового співу та інструментальної музики «Галицькі самоцвіти» у м. Львів вибороли перші місця.

Бібліотечними закладами району проводяться масові заходи, організовані книжкові виставки, викладки літератури, години пам’яті, перегляди літератури, уроки історії та інші.

Державна політика стосовно сім’ї, дітей, молоді та жінок – один із ключових і відповідальних напрямків діяльності районної державної адміністрації.

Станом на 01 серпня 2017 року у районі проживає 144 багатодітні сім’ї, де виховується 503 дитини.

Протягом року вживалися заходи щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації їхніх прав та законних інтересів.

На первинному обліку перебуває 45 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сімейними формами виховання охоплено 36 дітей, що становить 80,0% від загальної кількості дітей даної категорії.

Одним з основних завдань цього року була організація роботи щодо оздоровлення дітей шкільного віку. Надано послуги оздоровлення та відпочинку 911 дітям району (59,3% від загальної кількості), що на 66 (7,8%) дітей більше, ніж у минулому році.

Послуги оздоровлення одержали 302 дитини (19,7%), відпочинку - 609 (39,7 %). Для надання відпочинкових послуг у таборах з денним перебуванням використано 421,2 тис. грн. з місцевого бюджету. Залучено 308,1 тис. грн, з яких 147,5 тис. грн – батьківські кошти; 160,6 тис. грн. - спонсорські.

Правом першочергового одержання відповідних послуг скористались 24 дитини – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 245 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей і 33 дитини учасників АТО.

Важливим напрямком нашої роботи залишається реалізація державної політики у галузі фізкультури і спорту.

У районі повністю збережені і функціонують мережа цих закладів. Працює дитячо-юнацька спортивна школа. Її вихованці щороку поповнюють збірні футбольні команди селища та району. За активної участі тренерів-викладачів щорічно проводиться чемпіонат та кубок району з футболу, зимова першість району з волейболу та міні-футболу. Для покращення матеріальної бази школи придбано футбольні, волейбольні та тенісні м’ячі на суму 6,8 тис. грн.

У цьому році для загальноосвітніх навчальних закладів району за кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток території придбано 4 тенісні столи.

Значна увага приділялася роботі по впорядкуванню шкільних спортивних майданчиків. Проведено вирівнювання поверхонь, фарбування та ремонт спортивних снарядів. Найкраще у цьому напрямку спрацювали Жуківська, Дроздівська, Вересоцька та Салтиково-Дівицька школи.

Розроблена пропозиція щодо реконструкції та облаштування спортивно-паркової зони у смт Куликівка. .Ведеться активний пошук грантових проектів для залучення інвестиційних коштів на її реалізацію.

У червні цього року спортивна команда державних службовців району взяла участь у ХVIІ обласній літній Спартакіаді серед державних службовців обласної, районних адміністрацій та працівників органів місцевого самоврядування Чернігівщини. Змагалися державні службовці у шести видах спорту: міні-футбол, волейбол, настільний теніс, шахи, шашки та перетягування канату. Відрадно відмітити, що команда держслужбовців та представників місцевого самоврядування Куликівського району зайняла 2 загальнокомандне місце серед 22 команд - найвищий результат у районі за усі роки проведення Спартакіади.

Для забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації та з метою якнайширшого залучення громадськості до спільного вирішення актуальних проблем життєдіяльності території, вивчення громадської думки практикуються такі методи роботи, як прямі телефонні лінії керівництва районної державної адміністрації з населенням району, виїзні приймальні голови адміністрації, загальні збори громадян, особистий прийом. При райдержадміністрації діє Громадська рада, яка на своїх засіданнях розглядає найбільш актуальні та гострі питання життя району.

Представники громадських об’єднань району активно співпрацюють з районною владою у питаннях підготовки та проведення районних заходів з нагоди державних свят та пам’ятних дат, ініціюють створення та беруть участь у роботі спільних робочих груп для вирішення актуальних проблем життєдіяльності району.

Назад13 Червня 2018 10:00
11 Червня 2018 16:00
11 Червня 2018 11:15
06 Червня 2018 11:18
05 Червня 2018 08:46
05 Травня 2018 15:18
23 Квітня 2018 12:58
18 Квітня 2018 17:26
16 Квітня 2018 14:17
12 Квітня 2018 16:53
11 Квітня 2018 14:10
06 Квітня 2018 09:40