Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://kuladm.cg.gov.ua/old
back

08 грудня 2017

Податковий календар на грудень 2017 року

Для своєчасного подання звітності до органів Державної фіскальної служби України та сплати податків і зборів до бюджету Чернігівська ОДПІ нагадує платникам про терміни звітування і сплати податків, зборів (платежів) у грудні 2017 року:

Останній день подання звітності:

08 грудня 2017 року: - декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію;

11 грудня 2017 року: звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за листопад 2017р.;

звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за листопад 2017р.;

звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за листопад 2017р.;

звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за листопад 2017р.;

звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за листопад 2017 року;

15 грудня 2017 року:

звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за листопад 2017р.;

довідки про використані розрахункові книжки за листопад 2017р.;

заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2018р. та розрахунку доходу за попередній календарний рік;

20 грудня 2017 року: податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2017р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю;

податкової декларації з плати за землю;

звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за листопад 2017р.;

податкової декларації з рентної плати за листопад 2017р.;

декларації акцизного податку за листопад 2017 року;

21 грудня 2017 року: заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2018 року;

25 грудня 2017 року: декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію.

Останній день сплати податку, збору (платежу):

20 грудня 2017 року: авансового внеску з єдиного податку за грудень 2017р. платниками єдиного податку 1 та 2 групи; єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за листопад 2017р., крім гірничих підприємств;

28 грудня 2017 року: єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за листопад 2017 року;

29 грудня 2017 року: плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за листопад 2017р.;

податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад 2017р.;

податку на доходи фізичних осіб із загальної суми доходів у вигляді процентів, нарахованих за листопад 2017р. на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитної спілці;

військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад 2017р.;

податку на додану вартість за листопад 2017р.;

акцизного податку за листопад 2017р.;

рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за листопад 2017 р.;

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за листопад 2017р.;

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за листопад 2017р.;

рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за листопад 2017 року.

Сектор організації роботи Чернігівської ОДПІ