Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://kuladm.cg.gov.ua/old
back

05 січня 2018

Податковий календар на січень 2018 року

Для своєчасного подання звітності до органів Державної фіскальної служби України та сплати податків і зборів до бюджету Чернігівська ОДПІ нагадує платникам про терміни звітування і сплати податків, зборів (платежів) у січні 2018 року:

Останній день подання звітності:

09 січня 2018 року: звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за грудень 2017 р.; звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за грудень 2017 р.; звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за грудень 2017 р.; звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за грудень 2017 р.; звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за грудень 2017 р.; попередньої заявки-розрахунку про потребу в марках акцизного податку;

10 січеня 2018 року: декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію;

15 січня 2018 року: звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за грудень 2017 р.; довідки про використані розрахункові книжки за грудень 2017 року;

22 січня 2018 року: податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2017 р.; заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість у 2018 р.; декларації акцизного податку за грудень 2017 р.; податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за грудень 2017 р. у разі не подання податкової декларації за 2017 р.; податкової декларації з рентної плати за грудень 2017 р.; звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за грудень 2017 року;

25 січня 2018 року: декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію.

Останній день сплати податку, збору (платежу):

19 січня 2018 року: єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, за IV квартал 2017 р.; авансового внеску з єдиного податку на січень 2018 р. платниками, віднесеними до 1 та 2 груп;

22 січня 2018 року: єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за грудень 2017 р., крім гірничих підприємств; акцизного податку за грудень 2017 року;

29 січня 2018 року: авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки, за IV квартал 2017 р.; авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за IV квартал 2017 р.; єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з сум заробітної плати (доходу) за грудень 2017 року;

30 січня 2018 року: рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за грудень 2017 р.; рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за грудень 2017 р.; рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за грудень 2017 р.; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за грудень 2017 р.; податку на додану вартість за грудень 2017 р. платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю; акцизного податку за грудень 2017 р.; плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за грудень 2017 р.; єдиного податку платниками четвертої групи за IV квартал 2017 р.; податку на доходи фізичних осіб із загальної суми доходів у вигляді процентів, нарахованих за грудень 2017 р. на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитної спілці; військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за грудень 2017 року.

Чернігівська ОДПІ