back

16 листопада 2018

Управління соціального захисту населення повідомляє:

Національній службі посередництва і примирення-20 років!

17 листопада, Указом Президента України утворена Національна служба посередництва і примирення, постійно діючий державний орган, покликаний забезпечувати переговоринмй процес і процедуру вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), що виникають між найманими працівниками і роботодавцями.

Потреба в даній інституції стала очевидною саме у 90-х роках, коли під впливом економічних негараздів (призупинення виробництва, невиплати заробітної плати) відбулися масштабні страйки, мітинги, інші акції соціального протесту. Під час створення НСПП були враховані рекомендації Міжнародної організації праці та досвід розвинених країн, де аналогічні служби існують понад століття і формувалися разом із становленням економіки.

Відтоді в конструкції соціально-трудових відносин ринкового зразка  Служба відіграє роль посередника, який, у разі виникнення конфліктної ситуації, пропонує сторонам правовий, досудовий шлях врегулювання спірних питань за столом переговорів.

В області з січня 2001 року здійснює свої повноваження відокремлений структурний підрозділ Національної служби посередництва і примирення – Відділення в якому працюють юристи та економісти.

Виконуючи свої повноваження, в процесі діяльності, направленої на поліпшення стану соціально-трудових відносин та збереження соціальної стабільності у трудових колективах Чернігівщини, було вирішено 142 вимоги у 62-х колективних трудових спорах (конфліктах), висунутих майже 23-а тисячами найманих працівників підприємств, установ та організацій.

В результаті вдосконалення системи превентивних заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), відділенню НСПП у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та організаціями профспілок і роботодавців вдалося не допустити загострення 779-ти конфліктних ситуацій у трудових колективах із загальною кількістю найманих працівників – 178 тис.осіб та забезпечити певну стабільність стану соціально-трудових відносин на підприємствах області.

Особлива увага в процесі реалізації визначених повноважень, приділялась ефективному застосуванню регламентованих Законом України “Про порядок вирішенняколективних трудових спорів (конфліктів)” примирно-переговорних процедур, проведенню узгоджувальних зустрічей та налагодженню соціального діалогу між сторонами трудових відносин, використанню різних форм взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок та роботодавців, з якими на даний час укладено 23 Угоди про співпрацю.

Дієву допомогу у виконанні визначених завдань і функцій надає сформований на території області позаштатний інститут Національної служби посередництва і примирення у складі: 12-ти арбітрів, 4-х посередників та 21-го завідуючого інформаційно-консультаційними центрами НСПП, які працюють на громадських засадах в районах і містах обласного підпорядкування.

Відповідно до Закону України “Про соціальний діалог в Україні”, відділенням НСПП проведена робота по здійсненню оцінки відповідальності критеріям репрезентативності 50-ти суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Діяльність Відділення і в подальшому буде спрямована на поліпшення стабілізації стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ та організацій, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння своєчасному їх вирішенню, підвищення рівня правової культури учасників зацікавлених сторін соціального діалогу та представників громадськості.