back

До уваги роботодавців

03 квітня 2019

Управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації проаналізовано звітні дані  сільськогосподарських, промислових підприємств, установ, організацій та фізичних-осіб підприємців щодо колективно-договірного регулювання відносин. Проведений аналіз свідчить про зменшення кількості зареєстрованих колективних договорів. В першу чергу це у зв’яку з децентралізацією і утворенням об’єднаних територіальних громад, реорганізації  освітніх закладів та зменшення  фізичних осіб-підприємців.

За статею 10 КЗпП колективний договір укладається на основі чинного законодавства, ухвалених сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин й узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

Згідно зі ст.2 Закону України “Про колективні договори і угоди” колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності й господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

За частиною 1 ст.3 Закону колективний договір укладається  між роботодавцем, з одного боку, й одним або кількома профспілковими органами, а в разі відсутності таких органів-представниками працівників, обраними та уповноваженими трудовим колективом, з іншого боку.

Якщо підприємство реорганізоване, колективний договір зберігає чинність упродовж строку, на який його ухвалено, або може переглянутий за згоди сторін.

У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається впродовж його чинності, але не більше як один рік. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.

У разі ліквідації підприємства колективний договір є чинним упродовж усього строку проведення ліквідації.

На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства, якщо не передбачено його реєстрації.

Управління рекомендує під час ведення  колективних переговорів ініцюювати сторонам включення до територіальних угод та колективних договорів положень щодо:

- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до норм статті 18 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та положень Конвенції МОП №100 про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності;

- соціального захисту ветеранів праці, учасників бойових дій та людей похилого віку;

- обов’язкового соціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу, відповідно до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, затвердженої Законом України від 20.10.2014 року №1708-VII;

- забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам відповідно до норм статті 20 Закону України “Про охорону праці”.

Законами України “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” №76-VIII та “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці”№77-VIII, прийнятими 28 грудня 2014 року, внесено ряд змін до нормативних актів, які мають значний вплив у сфері праці. Зокрема:

У сфері соціально-трудових відносин:

- з метою легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення змінено умови укладення трудового договору. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- трудові книжки мають вестися не тільки на працівників, але й на студентів вищих та учнів професійно-навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації, та оформлятися не пізніше п’яти днів після проходження стажування;

- передбачено гарантії у сприянні працевлаштуванню молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і вперше приймається на роботу, дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою, а також інших категорій осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (за квотою центрів зайнятості);

- уточнено ст.7 Закону України “Про колективні договори і угоди” в частині передбачення в колективних договорах додаткових гарантій,  а саме щодо дитячого оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників.

У сфері умов праці:

 Посилено відповідальність роботавців за порушення законодавства про працю.Зокрема, внесено зміни до КУпАП:

- порушення встановленого терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, відмова на вимогу працівників у наданні документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи-підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, а також інші порушення вимог законодавства про працю-тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності.

Зважаючи на ситуацію, управління соціального захисту населення вважає за необхідне вжити дієвих заходів керівниками підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, щодо укладання, переукладання або внесення змін  до колективних договорів та угод.