27 грудня 2018

Відповідно  до вимог частини третьої статті 75 Бюджетного кодексу України, Положення про державну реєстрацію нормативно – правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 28 грудня  1992 р. № 731 „ Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно – правових актів  міністерств  та інших органів  виконавчої влади” фінансовий відділ Куликівської районної державної адміністрації  оприлюднює нормативно – правовий  акт - наказ начальника фінансового відділу Куликівської районної державної адміністрації  від 26 листопада  2018 року  №123 „Про затвердження Інструкції з підготовки  бюджетних запитів за програмно-цільовим методом”, зареєстрований  в Головному териториальному управлінні юстиції у Чернігівській області 18 грудня 2018 року №74/1247.

"Про затвердження Інструкції з підготовки  бюджетних запитів за програмно-цільовим методом"

"Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби у фінансовому відділі Куликівської районної державної адміністрації"