07 серпня 2020

Урядова програма розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

Механізм використання коштів за цим напрямом установлено Порядком, затвердженим постановою КМУ від 15.07.05 р. № 587 . Із 22.04.20 р. діє нова редакція цього Порядку (зміни внесено постановою КМУ від 18.03.20 р. № 279).

Головним розпорядником коштів є Мінекономіки, яке розподіляє кошти за напрямами та перерозподіляє їх протягом року з урахуванням фактичного подання документів . Розпорядником коштів нижчого рівня є структурні підрозділи з АПК обласних державних адміністрацій.

Які це суми коштів та на яку галузь їх направлятимуть? Мінекономіки розподілило цю суму (Наказ Мінекономіки від 04.05.20 р. № 826) на напрями, за якими бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання на безповоротній основі шляхом часткового відшкодування вартості (без ПДВ):

-        придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю; робіт із спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт, – 200 млн грн; 

-        нового будівництва та реконструкції холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва, цехів первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід власного виробництва, об’єктів із заморожування плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди; придбання ліній товарної обробки плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди, автоматизованих ліній із висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, ліній із переробки власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали; придбання техніки та обладнання для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві та хмелярстві – 200 млн грн.

Бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання на безповоротній основі шляхом часткового відшкодування вартості (без урахування податку на додану вартість) побудованих і реконструйованих та прийнятих у період з 01 січня по 30 вересня 2020 року в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів із зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, а також придбаних суб’єктами господарювання у цей же період основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг, а саме:

1) за придбаний садивний матеріал плодово-ягідних культур, винограду та хмелю(після закладення насаджень) (далі – садивний матеріал) у розмірі до 80 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість);

2) за проведені роботи із спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт (далі – за проведені роботи), у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) (після повного завершення монтажних робіт).

Крок 1. Закласти насадження та/або провести роботи із спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення.

Крок 2. Підготувати для отримання часткового відшкодування документи:

•заявку;

•довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

•довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

•письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

•документи, що посвідчують право власності, користування земельною ділянкою;

•проєктну документацію на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень та хмільників та затверджену Мінекономіки проєктну документацію на створення виноградників технічних сортів;

•акти інвентаризації насаджень за встановленими Мінекономіки формами;

•акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою Мінекономіки формою;

•реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів;

•сертифікати на садивний матеріал (у разі проведення посадки насаджень).

Крок 3. Подати документи до 01 жовтня поточного року до обласної комісії.

Крок 4. Отримати протягом листопада-грудня 2020 року бюджетні кошти на поточні рахунки відкриті у банку.

3) за нове будівництво та реконструкцію холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва, цехів первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід власного виробництва, об’єктів із заморожування плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди, (далі – об’єкти), у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість).

Крок 1. Завершити будівництво (реконструкцію) об’єкта.

Крок 2. Підготувати для отримання часткового відшкодування документи:

• заявку;

• довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

• засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

• типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” – для часткового відшкодування вартості нового будівництва об’єктів;

• типову форму № ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконстру- йованих та модернізованих об’єктів” – для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;

• засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію кошторисної та технологічної частин проектної документації;

• акти інвентаризації насаджень і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво продукції за останні три роки;

• довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі.

Крок 3. Подати документи до 01 жовтня поточного року до комісії Мінекономіки.

Крок 4. Отримати протягом листопада-грудня 2020 року бюджетні кошти на поточні рахунки відкриті у банку.

4) за придбані лінії товарної обробки плодів та ягід виробникам, які

вирощують плоди та ягоди, автоматизовані лінії з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, лінії з переробки власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали (далі – лінії) у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) після завершення пуско-налагоджувальних робіт;

5) за придбані техніку та обладнання (в тому числі іноземного виробництва, яка не виробляється в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві та хмелярстві, згідно з визначеним Мінекономіки переліком (далі – техніка та обладнання) у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість).

Крок 1. Придбати лінії та провести їх пуско-налагоджувальні роботи та/або придбати техніку та обладнання і в разі необхідності зареєструвати її.

Крок 2. Підготувати для отримання часткового відшкодування документи:

• заявку;

• довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

• акт про завершення монтажу та готовність до експлуатації лінії, заявленої на компенсацію;

• акт приймання-передачі техніки та обладнання;

• свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації);

• первинні бухгалтерські документи, що підтверджують вартість заявлених на компенсацію ліній, техніки, обладнання;

• акти інвентаризації насаджень і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво продукції за останні три роки;

• довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі.

Крок 3. Подати документи до 01 жовтня поточного року до комісії Мінекономіки.

Крок 4. Отримати протягом листопада-грудня 2020 року бюджетні кошти на поточні рахунки відкриті у банку.

Звертаємо увагу: Бюджетні кошти не надаються суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами або порушено щодо них справу про банкрутство, які перебувають у процесі реорганізації чи ліквідації або мають прострочену більш як півроку заборгованості за податками та зборами, що контролюються контролюючими органами.

Сума бюджетних коштів, що надається протягом одного бюджетного року суб’єкту господарювання та пов’язаним із ним особам за даними напрямами державної підтримки не може перевищувати 25 млн. гривень.

Документи, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.