10 листопада 2020

Оголошено додатковий конкурс інвестиційних програм та проєктів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР в 2021 році

Регіональною конкурсною комісією з оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних програм та проєктів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в Чернігівській області оголошено додатковий конкурс інвестиційних програм на 2021 рік.

Проведення Конкурсу передбачено Бюджетним кодексом України, Законом України «Про засади державної регіональної політики», постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами), наказом Мінрегіону від 24.05.2015 № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», та іншими нормативно-законодавчими актами.

Інвестиційні програми і проєкти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації.

Однією з умов спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку (у тому числі проєктів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що відповідають пріоритетам, визначеним Стратегією сталого розвитку Чернігівської області до 2027 року, Плану заходів з реалізації у 2021–2023 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року.

Перелік технічних завдань на додатковий конкурс інвестиційних програм та проєктів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР у 2021 році:

Прискорення економічного зростання регіонів та територій

2.12. Забезпечення сталого управління побутовими відходами

2.8. Будівництво та модернізація водопровідно-каналізаційних систем

3.3. Формування регіональної спільноти проєктних менеджерів як ефективного стимулу розвитку Чернігівської області

3.10. Підтримка розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

4.1. Регіональна кластеризація і кооперація агропромислового комплексу Чернігівської області

5.6. Активізація економічного розвитку в громадах, розташованих на територіях з особливими проблемами розвитку

Реалізація ініціативи Президента України «Туристичні магніти» України

1.12. Культурно-мистецький розвиток, доступ до послуг у сфері культури

1.14. Збереження пам’яток культурної спадщини

3.21. Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу області

Основними умовами конкурсного відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проєктів є їх відповідність таким критеріям:

1) для інвестиційних програм і проєктів, які передбачають будівництво, — наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проєктної документації;

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні не менше 10 відсотків;

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються бюджетні кошти, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

5) загальна кошторисна вартість проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. грн, а для інших проєктів - понад 1000 тис. гривень.

Для участі в додатковому конкурсі проєктів, що будуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в 2021 році, необхідно зареєструватися (якщо раніше не реєструвалися) та подати проєкт на новій он-лайн платформі державного фонду регіонального розвитку.

Подання проєктів для участі у додатковому конкурсному відборі відбуватиметься з 06 по 15 листопада 2020 року включно.

Подані проєкти, які не відповідають технічним завданням та умовам конкурсного відбору не будуть допущені до оцінювання регіональною комісією.

Контактна інформація:

Регіональний адміністратор он-лайн платформи – Понуренко Олександр

Телефон для довідок (0462) 675-648