31 травня 2011

УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


від 12 травня 2011 року № 122
смт Куликівка
Про доступ до публічної інформації

З метою організації виконання Закону України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 травня 2011 року № 161 «Про доступ до публічної інформації»:

1. Затвердити:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Куликівська районна державна адміністрація /додається/.

1.2. Перелік відомостей, що становить службову інформацію /додається/.

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

3. Начальникам управлінь райдержадміністрації, виконкомам селищної, сільських рад затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити осіб, відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації та, у разі необхідності, затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

4. Визначити особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації Вересоцьку А.А. – керівника апарату райдержадміністрації.

5. Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покласти на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

6. Начальнику загального відділу апарату райдержадміністрації привести у відповідність до покладених функцій положення про відділ та посадові інструкції працівників відділу.

7. Загальному відділу апарату райдержадміністрації з метою доступу до публічної інформації та її збереження:

7.1. Створити систему обліку документів (з можливістю надання доступу), що знаходяться в райдержадміністрації та містять публічну інформацію.

7.2. Забезпечити обов"язкову реєстрацію в цій системі таких документів.

8. Відділу з питань внутрішньої політики, зв"язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації:

8.1. Забезпечити оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

8.2. У встановленому порядку, в тому числі через друковані засоби масової інформації, довести до громадськості форму запиту на інформацію.

9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 05 вересня 2008 року №370 «Про затвердження переліку конфіденційної інформації, що є власністю держави, в районній державній адміністрації».

10. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної адміністрації
О.А.Шпак