29 травня 2012


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 12 травня 2011 року № 122

/зі змінами, внесеними розпорядженням
голови районної державної адміністрації
від 21.08.2019 №107/

Порядок
доступу до публічної інформації
в районній державній адміністрації

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації (в тому числі електронною поштою), реєструються відділом організаційної роботи, з питань діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім'я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Залежно від змісту запиту, він направляється першому заступнику голови, керівнику апарату або заступнику голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію, або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється у відділі організаційної роботи, з питань діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації і надсилається адресату.

Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п"яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли районна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

Якщо районній державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.
Додаток
до Порядку доступу до
публічної інформації в
районній державній адміністрації

Форма запиту на інформацію


Голові районної державної адміністрації

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*

_______________________________

(ПІБ або назва юридичної особи, поштова _______________________________

(електронна) адреса, контактний телефон) _______________________________ _______________________________

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з

(необхідне підкреслити) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Відповідь прошу надати поштою / особисто

(необхідне підкреслити) __________________ _________________
(дата) (підпис)
Запит подається до  відділу організаційної роботи, з питань діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації (к. 3). Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

* Даний запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»


 

Місце для роботи запитувачів із документами що містять публічну інформацію:

 


смт Куликівка, вул. Миру, 67, вул. Миру, 93, Куликівська районна державна адміністрація, відділ організаційної роботи, з питань діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.


Особа, відповідальна за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації - Вересоцька Антоніна Анатоліївна – керівник апарату райдержадміністрації, тел (04643) 2-03-23.


Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покладено на відділ організаційної роботи, з питань діловодства та контролю апарату райдержадміністрації. Начальник відділу - Данилевська Валентина Анатоліївна, тел. (04643)2-03-23, факс (04643) 2-17-48, ел. адреса: kuladm_post@cg.gov.ua .