02 липня 2012

 

 

 

Про стан роботи

із зверненнями громадян

У І півріччі 2020 року до архівного відділу надійшло 45 запитів, з них:

- запитів щодо підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах  - 0;

-  про заробітну плату – 0 запитів;

-  запитів на які дана відповідь із рекомендаціями про місцезнаходження

справ- 2;

-  запитів виконано із позитивним результатом  - 42;

-  із негативним  результатом - 1.

Тематика соціально-правових запитів, що переважала у поточному році:

- перейменування вулиць у населених пунктах району;

      - виділення та наділ земельними  ділянками фізичних  та юридичних 

         осіб;

      - надяння  права  на  будівництво та  особисту  вланість на 

        домобудівництво;

      -  про прийняття та звільнення з посади;

     

Начальник архівного відділу

райдержадміністрації                                                     А. ПОЛЬГУЙ

 

 

Комунальний заклад «Районний трудовий архів»

Про стан роботи із зверненнями громадян.

До районного трудового архіву  за І півріччя 2020 року   надійшло  110 звернень громадян, із них:

фізичних осіб – 75

юридичних осіб -35

Розглянуто  особистому прийомі - 88, що надійшли поштою – 22

Виконано запитів  з  позитивним результатом - 108

Кількість звернень за тематикою: 

 - про виділення земельних ділянок під забудову – 0

 - про реорганізацію, перейменування установ, організацій та підприємств - 9

 - про обрання депутатами районної ради - 0

 - про підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах – 0

 - про підтвердження стажу роботи -  53

 - про розмір зарплати – 44

 - про перейменування вулиць – 0

 - про нагородження медалями – 0 

 - про реорганізацію сільськогосподарських підприємств – 0

- про розроблення технічної документації із землеустрою та затвердження земельних паїв – 0

 - виділення земельних ділянок для ведення підсобного господарства -0

 

 Негативних запитів – 0

 

Переадресованих запитів – 2

 

Директор районного трудового архіву  
К.В. Тимошенко 

 

 

Про запити соціально –правового характеру  архівного сектору райдержадміністрації

 

До архівного сектору райдержадміністрації станом на 1 жовтня 2019 року  надійшло  100  звернення громадян, із них:

фізичних осіб – 68

юридичних осіб -32

Розглянуто  особистому прийомі - 96, що надійшли поштою – 4

Виконано запитів  з  позитивним результатом - 88

Кількість звернень за тематикою: 

 -про виділення земельних ділянок під забудову – 7

-про реорганізацію, перейменування установ, організацій та підприємств - 9

-про обрання депутатами районної ради - 4

-про підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах – 0

-про підтвердження стажу роботи -  9

-про розмір зарплати - 0

-про перейменування вулиць – 23

-про нагородження медалями – 0 

-про реорганізацію сільськогосподарських підприємств – 0

-про розроблення технічної документації із землеустрою та затвердження земельних паїв – 8

-виділення земельних ділянок для ведення підсобного господарства -25

 

 Негативних запитів – 1 %,

Переадресованих запитів – 1

 

Завідувач  архівного сектору райдержадміністрації 
А. А. Польгуй

 

 

 

Про запити соціально –правового характеру  Комунальний заклад «Районний трудовий архів»

 

До архівного сектору райдержадміністрації станом на 1 жовтня 2019 року  надійшло  115  звернення громадян, із них:

фізичних осіб – 61

юридичних осіб -54

Розглянуто  особистому прийомі - 108, що надійшли поштою – 7

Виконано запитів  з  позитивним результатом - 113

Кількість звернень за тематикою: 

 - про виділення земельних ділянок під забудову – 0

 - про реорганізацію, перейменування установ, організацій та підприємств - 19

 - про обрання депутатами районної ради - 0

 - про підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах – 0

 - про підтвердження стажу роботи -  58

 - про розмір зарплати - 36

 - про перейменування вулиць – 0

 - про нагородження медалями – 0 

 - про реорганізацію сільськогосподарських підприємств – 0

- про розроблення технічної документації із землеустрою та затвердження земельних паїв – 0

 - виділення земельних ділянок для ведення підсобного господарства -0

 

 Негативних запитів – 0

 

Переадресованих запитів – 2

 

Директор районного трудового архіву  
К.В. Тимошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про запити соціально –правового характеру

 

До архівний сектору райдержадміністрації станом на 1 жовтня 2018 року  надійшло  154  звернення громадян, із них:

фізичних осіб – 81

юридичних осіб -73

Розглянуто  особистому прийомі - 113, що надійшли поштою – 41

Виконано запитів  з  позитивним результатом - 41

Кількість звернень за тематикою: 

-про виділення земельних ділянок під забудову – 33

-про реорганізацію, перейменування установ, організацій та підприємств - 2

-про обрання депутатами районної ради - 0

-про підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах – 0

-про підтвердження стажу роботи - 3 

-про розмір зарплати - 0

-про перейменування вулиць – 15

-про нагородження медалями – 0 

-про реорганізацію сільськогосподарських підприємств – 5 

-про розроблення технічної документації із землеустрою та затвердження земельних паїв – 44

-виділення земельних ділянок для ведення підсобного господарства Негативних запитів – 4 %,

Переадресованих запитів – 1

Завідувач  архівного сектору райдержадміністрації 
А. А. Польгуй 
 

З питань соціально-правового характеру архівний відділ здійснює особистий прийом громадян у встановлені і доведені до відома населення дні і години.

Строк виконання запиту не може перевищувати 30 днів з моменту його реєстрації. З огляду на загальну кількість запитів строк виконання може бути подовжено з обов'язковим повідомленням про це заявника.

Пересилання непрофільних запитів за належністю, а також інформування про це заявника здійснюється протягом 15 днів з часу реєстрації запиту.

Прийом та реєстрація звернень проводиться начальником архівного відділу райдержадміністрації у вівторок та четвер з 8.00 до 1 5-00.

Фізична особа, яка потребує видачі архівної довідки соціально-правового характеру, особисто або через уповноважену особу звертається до архівного відділу з письмової заявою довільної форми, в якій детально викладає суть запиту.

Якщо письмове звернення містить не всі дані, необхідні для наведення архівної довідки, то на адресу заявника направляється лист з проханням повідомити додаткові відомості. Заяви, які містять запити, що стосуються підприємств, установ та організацій, документи, яких не надходили на зберігання до архівного відділу, надсилаються за належністю з одночасним повідомленням про це заявника.

Відповідно до ст.20 Закону України "Про звернення громадян" заяви або письмові звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. У разі, якщо для наведення архівної доводки необхідно провести додаткові пошукові дії, термін розгляду може бути збільшений, але не більше ніж до сорока п'яти днів. Заяви громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Архівним відділом не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Відповідно до наказу Державного комітету архівів України від 16.03.2001 р. №16 „Про затвердження Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій” із змінами архівна довідка складається за встановленою формою на бланках для листів архівного відділу на підставі оригіналів та засвідчених копій документів, які зберігаються в архівному відділі, із зазначенням пошукових даних документів. Архівна довідка підписується начальником архівного відділу, засвідчується гербовою печаткою відділу, має дату видачі та реєстраційний номер.

Згідно з ст. 35 Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи” надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян, здійснюється безоплатно.